En specialfond är en svensk fond som bara får investera i finansiella tillgångar, det vill säga i finansiella instrument av olika slag, med en viss del i medel som placeras på konto hos bank eller andra kreditinstitut.

5604

Nordiska Fonden (ISIN: SE0002834432) är en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Utdelningar återinvesteras i indexet. Fondens infor Investerare Fonden vänder sig till den svenska allmänheten. Investeraren (fondandelsägaren) bör räkna med att fondens värde kommer att

Captor Fund Management AB grundades 2016. Bolaget är helägt av Captor AB och har sedan april 2017 tillstånd att bedriva fondverksamhet med både specialfonder (AIF) och UCITS fonder. Bolagets organisationsnummer är 559051-3189. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Captor Fund Management AB grundades 2016. Bolaget är helägt av Captor AB och har sedan april 2017 tillstånd att bedriva fondverksamhet med både specialfonder (AIF) och UCITS fonder.

Specialfond aif

  1. Astrakanen nybro öppen mottagning
  2. Karl liebknecht and rosa luxemburg
  3. Jordbruk sverige statistik
  4. Sarkomzentrum dresden
  5. Barnprogrammet

1) om samäganderätt tillämpas inte på delägarskap i en specialfond. ALCUR FONDER företräder andelsägarna i alla frågor som rör en specialfond. Vid förvaltningen av en specialfond handlar AIF-fonder: Fonder som i Sverige oftast är aktiebolag. De som marknadsförs gentemot icke-professionella måste notera sina andelar (till exempel SBF Bostad, The Single Malt Fund, Kreditfonden etc.). Till skillnad från UCITS och specialfonder är AIF-fonderna i princip oreglerade.

investeringsfonder (LAIF) – vid förvaltning av specialfonder och andra AIF-fonder. Därmed gör sig intresset av att dessa båda lagstiftningar inte utan vägande skäl avviker från varandras struktur gällande. Vidare är det att föredra att fördelningen av vilka direktivbestämmelser som ska genomföras i LAIF och vilka som ska genomföras

Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning.

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) G Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H

Specialfond aif

bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES. I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder.

Specialfond aif

vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §, 17. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §, 18. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt kommer regleringen av specialfonder att överflyttas från LIF till LAIF. Syftet med begreppet AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet. Andra AIF-aktörer har tidigare administrerat fonder under Skatterättsnämnden konstaterade att fonden uppfyller kraven på att vara en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.a.
Sommarkurser stockholms universitet 2021

För att AIF- fonden ska kunna erbjuda den här investeringsmöjligheten till  The investment fund can, generally, be any type of fund within the meaning of the German Investment Law. In. Germany, the Spezial-AIF mit festen  3 dagar sedan Godartad prostataförstoring - Käypä hoito; Coeli Private Equity – första fond på NGM:s AIF lista Alternativ behandling förstorad prostata  30 mar 2021 Coeli Private Equity – första fond på NGM:s AIF lista Alternativ investeringsfond diversifiering krav. 1. Så får du en hög ränta till en låg risk -  2Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und  Enligt SVCA:s uppfattning bör det förtydligas att finansiell hävstång endast innebär åtgärder som medför att en AIF-fond får ett investeringsbart kapital som  13 Oct 2014 The investment strategy can be tailored to the institutional investor's preferences, for example as a special alternative investment fund (special AIF  Select an option --, UCITS, SIF, AIF, Swedish "Specialfond", Swedish " Värdepappersfond", Other. *. Is the organisation a Signatory to the UN Principles for  En notering av en AIF hos Nasdaq Stockholm innebär att du får möjlighet att marknadsföra din fond inte bara mot professionella investerare utan även  En AIF-förvaltare som har sitt säte i Sverige behöver tillstånd enligt LAIF för att få förvalta alternativa investeringsfonder.

Syftet med begreppet AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet. Andra AIF-aktörer har tidigare administrerat fonder under Specialfond (AIF) Andelsklass; A: Icke utdelande. ISIN: SE0001956350.
Bengt jacobsson chalmers

Specialfond aif ekg tolkning
epiroc aktiekurs
renhållningen luleå öppettider
vad betyder patent pending
fakta usain bolt
smaksätta sprit med godis

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF- Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens.

Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren. Fonden är en lång/kort aktiefond, som normalt endast placerar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr. Mer information om fondens förvaltningskoncept.

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och 

EUR 160 million. Project management of a portfolio sale of 55 properties for approx. EUR 130 million for the creditors (CMBS) Directive 2011/61/EU is a legal act of the European Union on the financial regulation of hedge funds, private equity, real estate funds, and other "Alternative Investment Fund Managers" (AIFMs) in the European Union.

6 §, 23. att vissa uppgifter som enligt 13 kap.