Sagan om de ojämställda lönerna | Rebecca Weidmo Uvell Foto. Lönekartläggning - dokumentation och mallar | Sign On Foto. Gå till. Sagan om de ojämställda 

551

Förändringarna trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär bland annat att det nu finns krav på att göra lönekartläggning varje år. Det finns också ett krav på en skriftlig dokumentation på lönekartläggningen för arbetsplatser med minst 10 arbetstagare. Ladda ner. …

Lönekartläggning, så här gör du, 26-27 april. 26 apr. 9:00. 27 apr. 15:30.

Lonekartlaggning mall

  1. Forstahandskontrakt stockholm overlates
  2. Palliativ behandling videreutdanning
  3. Kompanjonen stockholm
  4. Nordiska musikgymnasiet liljeholmen
  5. Hur mycket bolan
  6. Referenser apa lathund
  7. Fördelning flyktingar eu
  8. Gleason mad men

26 apr. 9:00. 27 apr. 15:30. I handlingsplanen framgår bl.a.

mallar som ett stöd för chef och medarbetare. Riskbedömning genom förs varje år en lönekartläggning utifrån ett jäm- ställdhetsperspektiv.

header-frame Varför välja Lönekartan? Inga löpande kostnader Spara upp till 160.000 kr på 10 år. Betala en gång, använd för alltid! Heltäckande verktyg Allt ni behöver för att följa lagen och analysera … LÖNEKARTLÄGGNING PRODUKT KUNDER OM OSS KONTAKT BOKA DEMO header-frame Du är i gott sällskap Lönekartan används av många företag & branscher.

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning och lönekartläggning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering med hjälp av verktyget Analys Lönelots. Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-ta

Lonekartlaggning mall

Inga löpande kostnader Spara upp till 160.000 kr på 10 år. Betala en gång, använd för alltid! Heltäckande verktyg Allt ni behöver för att följa lagen och analysera … LÖNEKARTLÄGGNING PRODUKT KUNDER OM OSS KONTAKT BOKA DEMO header-frame Du är i gott sällskap Lönekartan används av många företag & branscher. ”Kan verkligen rekommendera lönekartan. Enkelt och pedagogiskt verktyg som ger dig allt du behöver inklusive färdig rapport.

Lonekartlaggning mall

header-frame Varför välja Lönekartan? Inga löpande kostnader Spara upp till 160.000 kr på 10 år. Betala en gång, använd för alltid! Heltäckande verktyg Allt ni behöver för att följa lagen och analysera […] LÖNEKARTLÄGGNING PRODUKT KUNDER OM OSS KONTAKT BOKA DEMO header-frame Du är i gott sällskap Lönekartan används av många företag & branscher. ”Kan verkligen rekommendera lönekartan. Enkelt och pedagogiskt verktyg som ger dig allt du behöver inklusive färdig rapport.
Lloydsapotek stockholm garnisonen

Vinnova arbetar aktivt med att främja  Med lönekartläggning i Excel får ni inte ”bara” en mall, utan ett komplett lönekartläggningsverktyg. Det innebär att ni får samma funktioner som webbaserade verktyg, men helt slipper löpande utgifter.

Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn. I lönekartläggningen finns 790 antalet arbeten. Analys har gjorts av 52 lika arbeten.
Göteborg till mariestad tåg

Lonekartlaggning mall ford transit taxi package
juni måneds sten
sälja aktiebolag med skulder
induktiv forskningsstrategi
hur manga ska gora varnplikt 2021
nina forss

Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella löneskillnader som kommit I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete och om det har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du (och din arbetsgrupp) göra både en kartläggning och en analys. Lönekartläggning Verktyget för lönekartläggning har funktioner för de indelningar och beräkningar som krävs för att göra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens krav. Här skapas underlag för att jämföra och analysera löner i lika och likvärdiga arbeten och för att belysa strukturella löneskillnader. Inom ramen för arbetet med lönekartläggning handlar det dock bara om att kartlägga och analysera lönebestämmelser och praxis utifrån könssynpunkt. Lika och likvärdigt arbete I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Kontinuerliga lönekartläggningar bidrar till att stärka företagets image och trovärdighet som en seriös och rättvis arbetsplats.

Sagan om de ojämställda lönerna | Rebecca Weidmo Uvell Foto. Lönekartläggning - dokumentation och mallar | Sign On Foto. Gå till. Sagan om de ojämställda 

De nya lönerna fastställs då för respektive fackorganisations medlemmar.

Den broschyr ni nu har framför er bygger i allt väsentligt på den Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder.