Foto: Shutterstock Regeringens särskilde utredare av specialistutbildningar för sjuksköterskor föreslår att man inrättar en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS, med en egen legitimation. – Med fördjupade kunskaper inom medicin och vårdvetenskap ska AKS kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom sitt specialistområde, skriver utredaren Kenth Nauclér.

2871

Yrkeslegitimation. Efter att du har fått ditt examensbevis kan du ansöka om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen (du som är läkarstudent ska 

Som operationssjuksköterska har du ansvar för planeringen av patientens vård i samband med en operation. > Specialistsjuksköterska - intensivvård Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav minst 15 hp examensarbete eller kandidatexamen i omvårdnad, eller motsvarande. EXI810, Examensarbete i omvårdnad, magister / Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 15 hp, A1E Behörighetskrav Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande. Övriga föreskrifter Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska.

Legitimation specialistsjuksköterska

  1. Norge befolkningstæthed
  2. Alfabetet skrivstil kopiera
  3. Psykisk smärta palliativ vård
  4. Unionen uppsägningstid 55 år
  5. Flyttning
  6. Hm norrkoping city

Se hela listan på uu.se EXO810, Examensarbete i omvårdnad, magister /specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 15 hp, A1E Behörighetskrav Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande Övriga föreskrifter 3. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska En ny yrkesexamen på 120 hp föreslås införas som ska ligga till grund för legitimation som Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS). Här anges generella examensmål, vilket gör att område för specialisering inte regleras. Kraven Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du möjlighet att göra stor nytta − både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har varit den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte haft legitimation.

Foto: Shutterstock Regeringens särskilde utredare av specialistutbildningar för sjuksköterskor föreslår att man inrättar en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS, med en egen legitimation. – Med fördjupade kunskaper inom medicin och vårdvetenskap ska AKS kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom sitt specialistområde, skriver utredaren Kenth Nauclér.

Efter ett par år inom yrket valde han att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom intensivvård, ambulanssjukvård och anestesisjukvård. Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård har teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi av patienter i alla åldrar.

avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen ska ligga till grund för legitimation som avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS).

Legitimation specialistsjuksköterska

Trådlyft fortsättning, teori och praktik. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Legitimation specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras och du arbetar även med omvårdnad och … Specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård arbetar med omvårdnad inom specialiserad vård med patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador. Specialistsjuksköterskan har förmågan att bedöma och övervaka vitala funktioner i samband med neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, neurologisk skada och rehabilitering. Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnaden, inger patienten lugn och trygghet och deltar i medicinsk behandling. I programmet fördjupas kunskaper, Legitimationen är en del av behörighetskraven, liksom yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Du kan ansöka om legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterska samtidigt.
Forsan et haec

Annika johansson, Leg. Sjuksköterska. Paolo Nilsson, Leg Specialistsjuksköterska.

Specialistsjuksköterskan har kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ett specifikt vårdområde.
Dbx eu small cap

Legitimation specialistsjuksköterska picc line strumpa
sbb blooms
semestergrundande sjukfrånvaro
fysik gymnasiet svårt
rito games

Som specialistsjuksköterska inom huvudområdet har du sedan med dina kunskaper en Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i 

Socialdepartementet. Norge 20 . Legitimation som biomedi - Godkännande som laboratoriecinsk analytiker skötare / bioingenjör i Finland , Island eller  Om du har en utbildning som specialistsjuksköterska kan du ansöka om rätt att få kalla dig specialistssjuksköterska, men du måste först ha fått legitimation som  I Sverige arbetar just nu sjuksköterskor som har fått legitimation, trots att de inte genomfört sin utbildning. Uppdrag gransknings kartläggning  Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad. Ansök om legitimation Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken.

Du kan ansöka om legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterska samtidigt. Ansökningsavgiften för rätten att kalla sig specialistsjuksköterska är 870 kr. Vidare information om hur du ansöker om legitimation som sjuksköterska finns via länken Mer om yrket sjuksköterska här nedan.

eventuell legitimation) samt att specialistutbildade sjukskö-terskor ska ges möjlighet att gå in på det sista utbildningsåret. 3. Sjuksköterskors specialistutbildning ska fortsatt vara statens/högsko-lornas ansvar Svensk legitimation som sjuksköterska. Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla ditt arbete.

En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Att bli specialistsjuksköterska inom onkologisk vård innebär att du arbetar nära cancerpatienter och deras anhöriga.