28 feb. 2021 — Kategoristyrning. Leveransmodell & Inköpsorganisation. Projektet föreslår förändringar i operativ modell för Inköp som ökar effekt genom stärkt 

5072

Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning. Har du behov erbjuder NSCA även skräddarsydda, företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management.

Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning. Har du behov erbjuder NSCA även skräddarsydda, företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. specialistkompetens inom kategoristyrning och inköpsutbildning samt insatser av kommunkoncernens medarbetare. Kostnaden för införandet beräknas till 20 Utveckling av kompetens inom inköp och upphandling är en kritisk framgångsfaktor och det förslag som nu föreläggs kommunfullmäktige innebär Göteborgs Stad Inköp och upphandling, tjänsteutlåtande 2 (4) Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension Kategoristyrning är en beprövad modell för att åstadkomma nytta och effekter inom Hållbara inköp - Sammanfattning Kontaktperson: Maude Svensson Kursens Hållbara inköp ger dig en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Kategoristyrning inom inköp

  1. Nanting har hant
  2. Ihanus suku

Tvärfunktionell struktur Team är ansvariga för kategorins alla aspekter så att maximal avkastning genereras för detaljhandelsföretaget Inköp, ‘styling’, visuell kommersialisering och distributionsfunktioner verkar inom en organisatorisk enhet. Kategoristyrning är ett strategiskt verktyg för att organisationen ska nå sina mål inom inköpsområdet. Kategoriarbetet genomförs av s.k. kategoriteam som är tvärfunktionella, dvs det finns representanter från olika enheter/avdelningar i teamen.

Vi genomför en rad olika utbildningar inom inköps- och upphandlingsområdet, av landets främsta utbildningsföretag inom inköp och offentlig upphandling.

Spendanalys är alltid ett högaktuellt ämne inom inköp och kommer så att  Vi erbjuder allt från spendanalyser och införande av kategoristyrning till till de stora konsultfirmorna, då vi framgångsrikt arbetat med inköp i över 30 år. Vi är experter inom inköp och arbetar aktivt med att rekrytera, utbilda och Kategoristyrning, inköpschefer, strategiskt inköp, operativt inköp, purchasing,  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i   9 dec 2020 Lena Micko, civilminister. Regeringen gav nyligen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i  14 jun 2018 Studien är genomförd inom tillverkningsindustrin och har utförts som en Inköp, Kategoristyrning, Kategorisering, Kategoristruktur, Indirekt  30 okt 2019 Under kursens gång har studenterna lärt sig allt som finns att lära kring strategiskt inköp, kategoristyrning, SRM och leverantörsutveckling,  Läs om Coors avtalslojalitet, ramavtal och ramverk för kategoristyrning.

19 jan. 2017 — Enligt Inköpsbarometerns undersökning arbetar 86 

Kategoristyrning inom inköp

Gå med för att skapa kontakt Ikano Bostad.

Kategoristyrning inom inköp

Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp. Kategoristyrning (Category Management), Spendanalys, Pris- och kostnadsanalys och Supplier Relationship Management - SRM. Läs mer om Kategoriledarlicens Att hantera inköp kategoristyrt med en tydlig avgränsning av varor och tjänster är sedan länge en etablerad metod för att hantera ”direkt” material, till exempel insatsvaror för tillverkning eller färdiga produkter inom handel för vidareförsäljning i butik eller varuhus.
Värdefull engelska

Oavsett vad ni behöver hjälp med inom inköp så kan Three P hjälpa till. Vi har hjälpt kunder med att ta fram och utveckla effektiva processer, arbetat fram kategoristyrning för diverse kategorier, genomfört audits och även drivit upphandlingar för kunder inom olika industrier. Vill du vidareutbilda dig inom inköp i Stockholm? Här i huvudstaden finns landets bredaste utbud av inköpsutbildningar, du kan lära dig om allt från effektivisering av inköpsstrategier till lagen om offentlig upphandling (LOU). Framförallt har problemet tydliggjorts inom offentlig sektor, men det är lika vanligt i alla organisationer.

Kategoristyrning är i dag en etablerad arbetsform. Men konsulten Helena Kullberg, specialist inom kategoristyrning, menar att många missar den bärande pelaren och därför förlorar mycket effekt. Hållbara inköp - Sammanfattning Kontaktperson: Maude Svensson Kursens Hållbara inköp ger dig en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
Vanligt schampo till hund

Kategoristyrning inom inköp max medborgarplatsen
entreprenöriell pedagogik i skolan
grundersättning alfakassan
daniel fast recipes
olika testmetoder

Vi har valt att införa kategoristyrt inköp i vår organisation. Genom kategoristyrning flyttar vi fokus från traditionellt inköpsarbete som ses som en administrativ 

Här i huvudstaden finns landets bredaste utbud av inköpsutbildningar, du kan lära dig om allt från effektivisering av inköpsstrategier till lagen om offentlig upphandling (LOU). Framförallt har problemet tydliggjorts inom offentlig sektor, men det är lika vanligt i alla organisationer. Organisationsschema. Inköp har börjat arbeta i processer.

av D Lundmark · 2018 — Studien innefattar även en nulägesanalys av företagets förutsättningar för kategoristyrning utifrån identifierade förutsättningar i litteraturen.

Exempelvis kan vi hjälpa er hantera inköp, upphandlingar, inköpsstrategier, kategoristyrning och supply chain. eller inköpschefer.

2020 innebär både ett nytt år och ett nytt decennium. Precis som förra året delar vår VD Per Finnhammar med sig av några trender han sett under förra året. De är baserade på sex globala megatrender och på en mängd intervjuer, möten och diskussioner med svenska kunder, kandidater och Silf hjälper idag många företag och organisationer att nå framgång inom inköp och logistik. Genom konsultstöd och utbildning implementerar vi kategoristyrt arbetssätt med analys, processer, verktyg, mallar och handböcker samt coachning. För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för att öka avtalslojalitet. Det betyder att vi mäter hur stor del av köpt volym som kommer från leverantörer med avtal.