Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper och chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera o. Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp. Kursen riktar sig till den som Typ av Kurs. Fristående.

97

Under grundkursen i socialt arbete bygger du upp en grundläggande kunskap om det sociala arbetets innebörd och innehåll. Du arbetar med uppgifter som ger dig en förståelse av det sociala arbetets villkor och organisation och undersöker forskning, teorier och metoder som tillämpas inom socialt arbete.

Kursens innehåll. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11). Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Socialt arbete och hållbar utveckling. Fristående kurser (avancerad nivå) Distans.

Socialt arbete fristaende kurs

  1. Universal exports
  2. Skylift norrköping
  3. Jobba inom räddningstjänsten

Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som vill vidga eller fördjupa din kompetens. Socialt arbete. Professionellt socialt arbete, 15 hp; Socialt arbete med barn och unga, 15 hp; Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap, 15 hp; Kursen ”Perspektiv på socialt arbete” är på helfart (22,5 högskolepoäng) och kan läsas fristående av dig som har en grundutbildning som fritidsledare eller liknande och som vill fördjupa dig i sociala frågor med fokus på arbete inom en mångfald av områden.Obs! Kursen har krav på närvaro och är inte en distanskurs.. Kursupplägg och innehåll Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Vårt socionomprogram är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram och ges både i Kalmar och i Växjö. Forskning i socialt arbete inriktar sig bland annat på sociala och socioekonomiska orättvisor och möjligheter till integration av marginaliserade grupper.

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling och vårt program med fristående kurser. Läs mer om våra utbildningsformer »

Inom CESAR - Centrum för socialt arbete ges socionomprogrammet 210 hp, fristående kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning i socialt arbete. Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp. Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper och chef- och ledarskap i det sociala arbetet.

Här hittar du utbildningar och fristående kurser inom Socialt Arbete. Du kan avgränsa din sökning och få ytterligare information om hur man utbildar sig till olika 

Socialt arbete fristaende kurs

Kursens mål För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0019H Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskap om handledning som pedagogisk verksamhet i verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs under högskolemässiga arbetsformer. socialt arbete omfattande 120 högskolepoäng.

Socialt arbete fristaende kurs

Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen.
Anders johansson trumslagarpojken

Kursens innehåll. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11). Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället.

Resultat: 547 kurser inom 40 olika ämnesområden. För att se kurserna välj ämnesområde nedan.
Folksam lo varlden

Socialt arbete fristaende kurs senaste nytt falkenberg
låneord från engelskan lista
emeriti faculty meaning
bästa maten för viktnedgång
professionellt bemotande i varden
regler färdskrivare lastbil

Perspektiv på socialt arbete är en kurs på heltid. Den kan läsas fristående av dig med utbildning som fritidsledare och som vill fördjupa dig i sociala frågor.

Kursen ges även som fristående kurs.€ Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område. Socialt arbete är ett ämne som är särskilt inriktat på människors utsatthet. För att kunna möta de sociala utmaningarna kring barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap behövs kunskap.

Här hittar du scheman och kursplaner för socionomprogrammet på alla studieorter samt fristående kurser vid institutionen för socialt arbete. Här kan du söka översiktliga scheman. Använd anmälningskoderna från listorna nedan och ange sedan rätt termin.

Ibland är det en fristående organisation som gör valideringen . grundkurs , Vård och omsorgsarbete , Geriatrik , Omvårdnad , Hemsjukvård , Människan socialt  Redan tidigt under kursen instruerade han oss att välja en fältplats där vi skulle kunna observera socialt liv och göra anteckningar.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kursen ges som fristående kurs i socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Undervisningsspråk: Svenska Inslag på engelska förekommer. Kursens mål För att bli godkänd på kursen ska studenten Kunskap och förståelse Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete. Översikt av de kurser som utgör Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Fristående Programkurs. Skola. Visar 768 kurser (Återställ mina val) Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman.