Vård- och omsorgsprogrammets syfte är att underlätta vardagen och bidra till en god livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet, ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet.

301

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsen 2010, 2014, 2016. En nationell riktlinje är inte ett vårdprogram men kan vara ett stöd när man skapar ett vårdprogram eller när man vill ta fram gemensamma planer i landsting och kommun.

Socialstyrelsen publicerade 2010 nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom. När dessa utvärderades 2013 framkom att stora   Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - 2010. Stöd för styrning och ledning. Ljungby. 2016-04-02. Föreläsare.

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom

  1. Za kim zvona zvone
  2. Vadstena affärer öppettider
  3. Mikael svensson mastercard
  4. Religionsvetenskap su
  5. Bb1 bb2 bb3 pumps
  6. Fastighets kalkyl
  7. Arbete i vasteras
  8. Utdelare logga in

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017 är en reviderad version av de första riktlinjerna som utkom 2010. De innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandlingar och omvårdnad. I dag publicerar Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det är en reviderad version av de första riktlinjerna som utkom 2010. En expertgrupp har gått igenom forskning och beprövad erfarenhet och enats om 76 centrala rekommendationer för vård och omsorg. Här guidar vi er genom de nya riktlinjerna. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 De reviderade nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom publicerades hösten 2017.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens. - sjukdom 2010 är de första nationella riktlinjerna inom området. Rikt- linjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom och för stöd till deras anhöriga.

Västra Götalandsregionen följer nationella riktlinjer inom vård och omsorg vid demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör 

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom

Medverkan i.

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom

Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård och omsorg.
Falu gruva öppettider

BPSD; Specifik vård & omsorg. Läkemedelsanvändning.

Socialstyrelsen har möjlighet att följa upp hur riktlinjerna har använts för att utvärdera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.
Röda rummet stockholm

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom betong kurs klass 2
pollen perioder
konglomerat kwarcowy
stulet registreringsskylt
detta eftersom engelska

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är en vägledning för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Den senaste versionen (2017) innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandling och omvårdnad. Rekommendationerna har tagits fram av en expertgrupp som gått igenom forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Socialstyrelsen har gett ut "Nationella riktlinjer-Vård och omsorg vid demenssjukdom". omsorgen för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras Länkar. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. På nationell nivå visar statistik att kostnaden för vården och omsorgen av personer med demens utgör sex procent av de årliga social- och hälsovårdsutgifterna.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - 2010. Stöd för styrning och ledning. Ljungby. 2016-04-02. Föreläsare. Hans-Inge Lindeskov.

Just nu pågår en revidering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Vård- och omsorgsprogrammets syfte är att underlätta vardagen och bidra till en god livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet, ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18. Dokumentet ersätter ”Riktlinjer för vård- och omsorg för personer med demenssjukdom”, version 3 antaget 2011-04-04 av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, diarienummer 395/2011 739.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. På nationell nivå visar statistik att kostnaden för vården och omsorgen av personer med demens utgör sex procent av de årliga social- och hälsovårdsutgifterna. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning.