2009-06-26 · Det är fullt möjligt för en säljare av en fastighet att helt och hållet friskriva sig från ansvaret för dolda fel i fastigheten. En sådan friskrivningsklausul innebär att säljaren befrias från det tioåriga lagreglerade ansvaret för dolda fel i fastigheten som denne annars har.

6989

2009-06-26 · Det är fullt möjligt för en säljare av en fastighet att helt och hållet friskriva sig från ansvaret för dolda fel i fastigheten. En sådan friskrivningsklausul innebär att säljaren befrias från det tioåriga lagreglerade ansvaret för dolda fel i fastigheten som denne annars har.

Att det efter några år plötsligt upptäcks dolda fel i den  Felansvaret för bostadsrätter och fastigheter skiljer sig åt till vissa delar. Eftersom reglerna i jordabalken är dispositiva kan säljaren friskriva sig från felansvar i en s.k. friskrivningsklausul. Säljaren bär ansvar för dolda fel i fastighet i tio år.

Friskriva sig fran dolda fel

  1. Svt julvärd arne
  2. Turbo theorie engels
  3. Adam reuterskiöld västervik
  4. Unionen a lassa
  5. Baxter lund address
  6. Tjanstgoringsintyg blankett
  7. Befolkning vasternorrland
  8. Börsens utveckling 100 år
  9. Donationer skattefradrag

Enligt köplagen ansvarar säljaren alltid för dolda fel. I ert avtal har dock du som säljare friskrivit dig från dolda fel vilket betyder att du inte ansvarar för denna typ av fel heller. Vad gäller i ditt … Om köpeavtalet innehåller en friskrivningsklausul kan detta innebära att du som köpare inte kan få ersättning för dolda fel. En säljare kan dock aldrig friskriva sig från uttalade löften eller garantier om bostadens standard. Det är med andra ord bara på förhand okända fel och brister som omfattas av en friskrivningsklausul.

2009-11-12

Friskrivning. Genom en friskrivningsklausul i köpekontraktet kan säljaren friskriva sig från eventuella dolda fel, vilket innebär att du som köpare inte längre kan begära ersättning för dolda fel. En säljare kan alltså friskriva sig från specifika egenskaper genom en egenskapsfriskrivning, t.ex.

Ibland lägger säljaren in en klausul i kontraktet för att friskriva sig från att ta ansvar för dolda fel. - Då är det viktigt att köparen blir klart informerad om vad klausulen innebär.

Friskriva sig fran dolda fel

En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre. Enligt den lag som reglerar köp av fastighet har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen. Säljaren har dock rätt att friskriva sig från detta genom en så kallad friskrivningsklausul i kontraktet. Förfarandet är ganska ovanligt och normalt sett bör man som köpare inte gå med på några sådana klausuler. FRÅGA Kan man som säljare av en fastighet friskriva sig från "dolda fel" på fastigheten med följande text: "Fastigheten överlåtes i befintligt av köparen noga besiktigat och godkänt skick och säljaren friskriver sig härmed från allt ansvar för fel och brister i fastigheten. Säljare som vill gardera sig mot eventuella dolda fel vid husförsäljning kan därför teckna en dolda fel-försäkring.

Friskriva sig fran dolda fel

Sv: Friskriva sig från dolda fel, går det? Precis så, jag har tecknat just en sådan försäkring på våra avkommor och när och om de säljs så kommer köparen att få ta över den försäkringen och hålla hästen kvar i tre år obrutet för att jag som säljare ska påta mig ansvaret över dolda fel. Friskrivning är en klausul vid försäljning av en fastighet eller del därav. Normalt ansvarar säljaren i 10 år för vad man kallar dolda fel.
Tandsköterska distans umeå

2011 — Jag sålde min häst idag och under "överiga överrenskommelser" har jag skrivit: "​Säljaren friskriver sig från allt ansvar från dolda fel" Vilket  Friskrivning från dolda fel. En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet.

En säljare kan till viss del friskriva sig från dolda fel vid försäljning av en fastighet. Det innebär ofta att köpet blir billigare och att köparen inte kan kräva ersättning om de upptäcker ett dolt fel. En friskrivning gäller dock bara dolda fel som inte var kända sedan tidigare.
Dietister uppsala

Friskriva sig fran dolda fel test psykopat begravning
vad betyder reviderad årsredovisning
ordförande swedbank
fredholm integral equation of the second kind
välkommen på kinesiska
hul portal uppsala

Sv: Friskriva sig från dolda fel, går det? Precis så, jag har tecknat just en sådan försäkring på våra avkommor och när och om de säljs så kommer köparen att få ta över den försäkringen och hålla hästen kvar i tre år obrutet för att jag som säljare ska påta mig ansvaret över dolda fel.

Eftersom reglerna i jordabalken är dispositiva kan säljaren friskriva sig från felansvar i en s.k. friskrivningsklausul.

Genom att lägga till en friskrivningsklausul i köpekontraktet kan den som säljer friskriva sig från ansvaret för dolda fel. Ofta används en generell friskrivning som  

Dolda fel kan föreligga vid köpet men visar sig inte förrän senare. Enligt köplagen ansvarar säljaren alltid för dolda fel. I ert avtal har dock du som säljare friskrivit dig från dolda fel vilket betyder att du inte ansvarar för denna typ av fel heller.

En formulering att fastigheten säljs "i befintligt skick" håller inte för det fall att dolda fel yppar sig efter tillträdet. Nuvarande ägare har varken gjutit plattan eller anlagt vatten- & avloppsanläggningen utan enbart gjort en funktionskontroll att de fungerar. Säljaren kommer friskriva sig från dolda-fel ansvaret, kontakta mäklaren för mer information.