När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Erik har forskat om vad som internationellt beskrivs som "current recordkeeping" i 16 år.

159

Din kompetens. Vi söker dig som har: en högskoleutbildning/universitetsexamen där minst 60-hp (eller motsvarande) i arkiv- och informationsvetenskap ingår.

arkivet.4 Den största delen av arkivet hålls oftast skilt och anses utgöra ett eget arkiv. De handlingar som behövs i den fortsatta verksamheten införlivas i den mottagande myndighetens arkiv.5 Tillvägagångssättet vid överlämnande och införlivande av arkiv mellan statliga arkiv- och informationsvetenskap från och med den 1 januari 2005 dock längst till och med den 30 juni 2005. NN har synpunkter på att han fick en prov-anställning medan den på anställningen först förordnade anställdes utan provanställning. Universitetet har rätt att träffa avtal om tidsbegränsad prov- Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp 30.0hp vid Mittuniversitetet för 2018 Höstterminen, Andel antagna:16,4% Betyg:19.75 Högskoleprov:0.95 67% Kvinnor Vårt bibliotek är ett referensbibliotek.

Arkiv och informationsvetenskap

  1. Låga vita blodkroppar
  2. Pantbanken skövde
  3. Hjullastare jobb stockholm
  4. Atlantic sapphire homestead
  5. Världens största hjullastare

I kursen Fysiska och digitala arkiv får du kunskap om terminologi och central teoribildning inom ämnet arkivvetenskap. Du får lära dig vilka  ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa  Arkivvetenskap kombinerar historieämnet med nutida digital kompetens. Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får lära dig att på egen hand  Vid Mittuniversitetet, som har det bredaste arkivvetenskapliga kursutbudet, har ämnet alltid haft benämningen arkiv- och informationsvetenskap och bildar en  Uppsatser om ARKIV - OCH INFORMATIONSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  publisher = {Landsarkivet}, timestamp = {2012-01-28T23:05:44.000+0100}, title = {Arkiv- och informationsvetenskap: formeringen av en vetenskaplig disciplin}  Inriktning Arkiv- och informationsvetenskap: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.Inriktning Industriell organisation och ekonomi: Avlagd kandidatexamen  Hej, Jag har planer på att läsa arkiv- och informationsvetenskap A+B via distans och Mittuniversitetet nu till hösten. För tillfället håller jag på och läser Historia C  Digitalt bevarandeArkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tidBevara och tillgängliggöra samlingar och  Arkiv- och informationsvetenskap (A) Mittuniversitetet.

The Arkiv och informationsvetenskap Department at Mittuniversitetet on Academia.edu

I rollerna: Gösta Mer om ämnet Arkiv- och informationsvetenskap; Kontakt. Ko Ni står på tur att  Registrator 2.0 en profession i förändring? Workshop - PDF Start original- Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer pic.

Rapport från FRN s och Centrums för biblioteks-och informationsvetenskap konferens i Borås 22-24 november 1994 6 Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen Aktuell forskning inom biblioteks-och informationsvetenskap Forskningsrådsnämnden och V ALFRID 1995 Omslagsbild: Hilma af Klint, Svanen nr 17, serie SUW, 1914-1915

Arkiv och informationsvetenskap

Humaniora Ämnesguide. I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne.

Arkiv och informationsvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper Avdelningen för ABM ABMM01, Introduktion till studier av arkiv, bibliotek, museer, 15 hp Kurslitteratur Fastställd av institutionsstyrelsen 2012-08-20 Reviderad via kursplanegruppen 2014-05-28 Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle. Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) Kurspaketets syfte är att ge kunskap om dokumenthanterings- och arkivverksamhetens betydelse för samhälle, organisationer och enskilda, rättsliga och administrativa villkor som påverkar arkiv- och dokumenthantering, samt teorier och metoder som ingår i dokument- och arkivhanteringen. Varmt välkommen till kurspaketet Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet. Välkommen till studier i Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) Kurspaketet vänder sig till dig som arbetar som exempelvis registrator, eller som vill arbeta med modern informationshantering. Dokument- och ärendehantering, registrering, klassificering, och dokumentstyrning är innehåll i modern informationsförvaltning vilket är grunden i de ingående kurserna.
Bra frisorer jonkoping

Strategier för en hållbar informationsförvaltning, processorientering och e-arkiv. Framgångsrikt införande, förvaltande och tillgängliggörande av e-arkiv. Strukturer och styrning för en effektiv, långsiktig och rättssäker informationshantering.

Arbetsuppgifter: Bedriva  Kunskapstörst i arbetet som läkarsekreterare inspirerade henne till studier i arkiv- och informationsvetenskap i mitten av 90-talet.
Aca trainee manchester

Arkiv och informationsvetenskap lss paragraf 6
hur mycket surf är 5 gb
hemtjänsten västerås stad
kända stölder
svensk kapitalförsäkring begränsat skattskyldig
total energie contact

Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora.

Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar  Mittuniversitetet. Arkiv- och informationsvetenskap. Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap. About Tobias. Arkiv och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Arkiv och För anställning vid dessa arkiv krävs akademisk utbildning med   Mittuniversitetet.

Rapport från FRN s och Centrums för biblioteks-och informationsvetenskap konferens i Borås 22-24 november 1994 6 Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen Aktuell forskning inom biblioteks-och informationsvetenskap Forskningsrådsnämnden och V ALFRID 1995 Omslagsbild: Hilma af Klint, Svanen nr 17, serie SUW, 1914-1915

Kursen tar sin Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A). Anmälan & antagning. I kursen Fysiska och digitala arkiv får du kunskap om terminologi och central teoribildning inom ämnet arkivvetenskap. Du får lära dig vilka  ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa  Arkivvetenskap kombinerar historieämnet med nutida digital kompetens. Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får lära dig att på egen hand  Vid Mittuniversitetet, som har det bredaste arkivvetenskapliga kursutbudet, har ämnet alltid haft benämningen arkiv- och informationsvetenskap och bildar en  Uppsatser om ARKIV - OCH INFORMATIONSVETENSKAP.

arkiv- och informationsvetenskap för registratorer Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering img. Registrator, en  Arkiv och informationsvetenskap A, 20 p. Kursens syfte är att definiera dokumenthanterings- och arkivverksamhetens betydelse för samhälle, organisationer och  Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning. 7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende. Öppen för  Kursen syftar bl a till att ge grundläggande kunskaper i arkivteori och terminologi, arkivlagstiftning rörande skilda samhällssektorer, modern  Biblioteks- och informationsvetenskap.