Läs om Mål 5: Jämställdhet här. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.

2771

- om värdegemenskap i skola och samhälle Ulla Forsberg Jämställdhetspedagogik - en sammanställning av aktionsforskningsprojekt Jens Pedersen Informationstekniken i skolan En forskningsöversikt Peder Haug Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning Moira von Wright Genus och text När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Författarna anser att skolans pedagogiska texter kan sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Vi vill belysa vad man kan se i en bild ur ett genusperspektiv. Bilden är ett 28 Wright, 1999, Genus och text - när kan man tala om jämställdhet i läromedel? 10  Tanja Bergkvist har bloggat en hel del om hur genusvetenskapen titeln Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Inlägg om Genus och text skrivna av Tanja Bergkvist.

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

  1. A logical fallacy
  2. Staffan larsson örebro

111 s : ill. I rapporten Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (1998) i serien Forskning i fokus som Skolverket ger ut  av E Milding — textanalys, bildanalys, genus, spanska, gymnasiet, läroböcker Genus och text, när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel samt den undersökning gjord. av C Nilsson · 2007 · Citerat av 1 — Vår slutsats blev dock att man inte helt kan tala om jämställda läroböcker då framställningen av manligt respektive kvinnligt i första hand har neutraliseras och  av M Andersson · 2008 — Diskursanalys av fem läromedel i NO-ämnena med avseende på genus. FINNS DET STEREOTYPER OCH SCHABLONISERANDE TEXTER OCH kan man finna diskussionsfrågor om flickor och pojkar och huruvida man är lika eller olika. Von WrightMoria (1999) , När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Download Citation | On Jan 1, 2008, Daniel Rohlin published Franska revolutionen i några läroböcker : ur ett genusperspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Varför arbetar så få män inom vård och omsorg? Hur talar flickor och pojkar, kvinnor och män inom vård och omsorg om genus och jämställdhet? Hur kan VO-College arbeta för att bredda rekryteringsbasen? Tillvägagångssätt/metod Av det arbete som görs med genus och jämställdhet inom området på nationell, regional Genus, risk och kris riktar fokus mot strukturer, normer och värderingar som kännetecknar det svenska samhällets syn på risk- och krishantering.

I rapporten Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (1998) i serien Forskning i fokus som Skolverket ger ut undersökte Moira von Wright läroböcker i fysik för den svenska grundskolan och gymnasiet.

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

1998. Alert. Research Feed.

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

aktivt och passivt uteslöts från en numerär jämställdhet inom naturvetenskap senare granskning av fysikläromedel (von Wright, 1999) visar att det fortfarande.
Management of aquatic invasions

När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?", Skolverket; En rapport om en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk.

s.19 5 Månsson, Per. (2004). Moderna samhällsteorier – traditioner riktningar teoretiker. s.243. 6 Ibid.
Skatt pa stipendier

Genus och text  när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_ folksam privat inloggning
ahlgrens advokatbyrå alla bolag
malardalens tekniska gymnasium
kulturskolan uppsala prova på
vad hander om man inte gar till skolan
butik lunden platinum
goran mellstrom

I rapporten Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (1998) i serien Forskning i fokus som Skolverket ger ut undersökte Moira von Wright läroböcker i fysik för den svenska grundskolan och gymnasiet.

Genus och text handlar om jämställdhet i fysikläromedel. Moira von Wright för oss in på frågan om manligt och kvinnligt, hur genus konstrueras symboliskt och vilka krav vi kan ställa på en jämställd text, och studerar utifrån detta hur fysiken presenteras i … Genus och text : när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? / Moira von Wright. Wright, Moira von, 1957- (författare) Jämställdhet i läromedel (projekt) Sverige.

tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss vilket beteende som ”hör hemma” hos respektive kön. ”När man talar om genus syftar man /…./ på de föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt” skriver Maria Hedlin i Lilla genushäftet (2004).

När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projektet Jämställdhet i läromedel. Hämtat från.

(Johan) När man läser om jämställdhet och feminism i media kan man lätt tro att det är något som endast rör och riktar sig till kvinnor.