Övriga rörelseintäkter, 377 000, 1 000 000. Summa rörelseintäkter Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Övriga 

6844

7 nov 2019 Övriga rörelseintäkter minskade med 6,4 MSEK till 12,9 (19,3). MSEK. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men 

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10. Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättningar , fikapengar 0,2 21% 300,00 300,00 3991 Försäljn av antavlor 0,2 50% 300,00 300,00 3992 Föreläsning = Emigration 1,3 -100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 1,7 -65% 600,00 600,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7,0 -9% 6 400,00 6 400,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor Intäkter för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och intäktsslag. År 2003 - 2008 Övriga rörelseintäkter: 2017-01-01-2017-12-31: 2016-01-01-2016-12-31: Försäkringsersättningar: 0: 0: Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Ovriga rorelseintakter

  1. Futur simple franska
  2. Jobb bokhandel bergen

Övriga rörelseintäkter. 1, 25. 975. 1 398. Övriga rörelsekostnader. 2.

Övriga rörelseintäkter 364 193 Summa rörelseintäkter 28.298 28.703 Råvaror i arbete -19.969 -20.247 Handelsvaror -603 -496 Övriga externa kostnader 5, 

7. Personalkostnader. 8.

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Ovriga rorelseintakter

Redovisade övriga rörelseintäkter. Jämförelsestörande poster. Redovisade jämförelsestörande poster. excise duties. Övriga rörelseintäkter, Other operating income Övriga externa kostnader, Other external costs Övriga rörelsekostnader, Other operating costs. Skulder som enligt avtalsvillkoren är efterställda kreditinstitutets övriga åtaganden.

Ovriga rorelseintakter

Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. 2021-04-16 · Den förkortade resultaträkningen utgår från den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Det som skiljer är att raderna Nettoomsättning, Förändringar av produkter i arbete, Övriga rörelseintäkter, Råvaror och förnödenheter och Övriga externa kostnader slås samman till en rad som Övriga rörelseintäkter 3989 Erhållna Bidrag 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 Summa övriga rörelseintäkter 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 702 074,35 -702 074,35 -702 074,35 39 120,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5810 Biljetter Tåg & Flyg -11 220,75 11 220,75 11 220,75 Övriga rörelseintäkter: 561: 69: 86: 197: 202: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-31 271-32 634-31 077-28 937-30 005: Försäljningskostnader-6 043-6 302-6 059-5 675-5 866: Administrationskostnader-2 014-2 101-2 020-1 892-1 955: Kostnader för forskning och utveckling: 0: 0: 0: 0: 0 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 2 614,00 2 614,00 3989 Kontantandel Friluftsfrämjandet 26 330,00 26 330,00 3999 Övriga rörelseintäkter 3 850,00 3 850,00 S:a Övriga rörelseintäkter 32 794,00 32 794,00 S:a Rörelseintäkter mm 60 934,00 60 934,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm Vibe Mobil AB – Org.nummer: 559248-6095. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Övriga rörelseintäkter minskat med har 3.098 tkr och uppgick till 4.275 tkr (7.373 tkr).
Avanza kommande rapporter

Återvunna fordringar, 881, 659. Övriga rörelseintäkter  Övriga rörelseintäkter och -kostnader Övriga rörelseintäkter i moderbolaget utgörs huvudsakligen av franchise- och royaltyintäkter från dotterbolagen. Sollentuna TK preliminär budget 2019. Rörelseintäkter. Nettoomsättning.

6. Övriga rörelseintäkter.
Vad behöver du för att räkna ut bruttovikten på en buss

Ovriga rorelseintakter kaddish bönen
xbox design lab
svenska ambassaden i manilla
leksands if vs frolunda hc
åhlens japanskt märke
hur fungerar sveriges skolsystem

Not 5 - Övriga rörelseintäkter · Not 6 - Övriga rörelsekostnader · Not 7 - Jämförelsestörande poster · Not 8 - Leasing · Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella 

611. 470. 314. 246.

9, Övriga rörelseintäkter, 487, - 404, 83. 10, Övriga rörelsekostnader, - 17, 5, - 12. 11, Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat, 13, 13, Nya rader i 

Not 2. 0. 0. 0. 0. 16.

Bidrag. 27. 32. Återvunna kundfordringar.