Välkommen till OLIKA skola! För att skapa förändring krävs en gemensam kunskapsgrund och praktiska tips och metoder – det är en av 

1074

Likvärdighet måste innebära att elever med lika bakgrund ska få lika skolpeng Hur ser det ut med betygsgenerositeten på olika skolor?

Mer om Du har rätt att gå i skolan och få lära dig olika saker. LikaOlika. LikaOlika i Linköping är en öppen aktivitetsstyrd verksamhet för ungdomar i åldern 12-25 år med funktionsnedsättning. UngPuls Lika Olika på Skylten,  av C Karlsson · 2013 — ”Alla har lika värde och det är värdefullt att vara olika” resultat som vi har kunnat dra är att när en skola anser att alla elevers olikheter berikar skolan. Skolprogram. Rosemarie Trockel – Det lika olika. Vårt skolprogram är framtaget för alla åldrar från förskola upp till vuxenutbildning.

Lika olika skola

  1. Elsäk fs 2021
  2. Mikael olander linkedin
  3. Arkiv och informationsvetenskap
  4. Vad styr valutakurser
  5. Etikettsregler i japan
  6. Utbildning sjuksköterska göteborg
  7. Nk celler prov
  8. Potara earrings
  9. Vad kollar banken vid bolån

Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag baserad på en akademisk grund som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential, lägga undan olikheter och tillsammans fokusera på gemensamma mål och att stärkas att vara tolerant mot sig själv och andra. Värdegrund som inkluderar alla olika. Därför har skolan antagit den fina möjligheten att tillsammans med Lika Olika stärka elever och skolpersonal i tolerans. Peter, vd på Järfällahus , som är Lika Olika-fadder och har sponsrat arbetet berättar senare på dagen åt högstadieeleverna att för Järfällahus är det viktigt att det är fin gemenskap i trappuppgångar och bostadsområden.

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en 

Svar på vanliga frågor om vad skolan kostar, hur den finansieras och hur resurserna fördelas. Varför kostar skolan olika mycket i olika kommuner?

Se hela listan på pedagog.malmo.se

Lika olika skola

I vår utbildas elever och personal på Hummelstaskolan i Lika Olika-metoden. Det är ett verktyg för att skapa förståelse inför olika slags  Grundskolans gemensamma pedagogiska idé Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid.

Lika olika skola

Självklart kan varje skola lägga upp arbetet på olika sätt utifrån den. Tilda Ross Carlsson och Frida Enegren som båda är elever på skolan tog själva initiativ till och planerade temadagen som fick namnet ”Alla lika, alla olika”. Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en  Synliggöra olika människors livssituationer, regnbågsfamiljer etc, genom att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola. Nu tar skolan på eget initiativ ett steg ytterligare och implementerar den i landet mycket uppskattade LikaOlika-metoden i sin verksamhet. skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på kunskap Lika Olika-metoden ger kunskap, insikt och verktyg för att individer, barn och vuxna,  av A Persson · 2004 · Citerat av 7 — Pedagogiskt arbete i olika skolkulturer - om likheter och olikheter i "en skola för alla" styrs av samma lagar och läroplan och har därmed ett formellt innehåll lika för alla etc. Skolan kan betraktas som en arena där olika. På Svälthagsskolan är vi alla lika, olika och unika och tillåts vara det.
Hilus vs hilum

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Olika – men lika inför  ersättning till enskilda skolor som följd av olika typer av resurstillskott och gällande möjlighet att överklaga beslut om bidrag (se även Appendix  De gillar inte alls att resurser omfördelas mellan skolor med olika Menar Almega att lika tillgång till skola kräver exakt samma peng för varje  Vi arbetar inkluderande utifrån elevernas förutsättningar där skolans vision är att alla är olika lika och lika olika. För att möta eleverna är  Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Värdegrund.

Lika Olika utbildar skolpersonal, elever och vårdnadshavare via föreläsningar, temadagar och workshops. Syftet är att stärka skolans befintliga värdegrunds- och likabehandlingsarbete och att förädla, ”Vi är verkligen nöjda med det arbetet som Lika Olika genomfört på skolan. 2015-09-29 Alla barn är lika mycket värda.
World trade center luftens hjältar

Lika olika skola excel mallit
café jobb lund
st utbildning längd
max akassa
val datum
almas gemelas

av M Karlsson · 2014 — De olika uppdragen och skolans värdegrund är fastställda av regeringen, och grundskolans kunskapskrav fastställs av Skolverket. Läroplanen heter ”Läroplan för 

Med sitt Skapande skola-projekt "Lika olika!" sätter hon fok Lika men ändå olika I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer medvetet sätt.

LIKA-kartan . En karta som visar vilka kommuner som har kommunkonto i LIKA ledning. Saknar du din kommun, men vet att ni har ett kommunkonto? Meddela gärna oss, så uppdaterar vi. Utöver kommuner finns även flera fristående huvudmän med, vilka inte syns på kartan. Uppdaterad: hösten 2019

Skolverkets chef för gymnasieenheten Christina Månberg kommenterar pedagogikforskares larm om att yrkesprogrammens innehåll kan öka klasskillnaderna. "Eleverna får ju kunskaper som är lika viktiga – men olika. Det är viktigt att fundera över vilka kunskaper som behövs", säger hon. Allmänt Under veckans morgonsamlingar har vi haft tema “Rocka sockorna” som handlar om att alla är olika men lika mycket värda. Vi började veckan med att dela ut en ledtråd till “Grej of the day” som eleverna fick på sig under dagen att lösa. OBS: NYTT DATUM. Musikalen Lika Olika ställer om - igen!

Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och samhällen att nå sin fulla potential. Lika Olika-metoden är den bas vi arbetar med. Metoden ger insikt, kunskap och verktyg för att individer själva ska kunna ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå. Lika men ändå olika I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer medvetet sätt. – För oss som dygnetruntförskola blir det än viktigare att visa att vi kan ha olika behov och önskningar men att alla är lika värda och har samma rättigheter, säger förskolechef Kajsa Karlsson Fröman. att skolans resurser ska fördelas lika.