The implementation of the new international accounting standard IFRS 17 has some individual peculiarities – IFRS 17 poses new, far-reaching requirements.

8245

Vi på Grant Thorntons har en beprövad projektmetod för att lyckas med övergången till IFRS. Vi gör en snabb och korrekt konsekvensanalys och erbjuder sedan strukturerad och kompetent projektledning och specialistkunskaper i redovisningstekniska frågor.

Dessutom är  IFRS. Övergripande information om International Financial Reporting Standards. Få kontroll på regelverken med Sveriges ledande specialister på IFRS. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för IFRS i ljuset av redovisningsteori om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt antagningsbesked. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt För fler kurser och anmälan, besök farakademi.se Digitala utbildningar Med FARs  FAR:s tidning för fri och obunden debatt. FAR:s utbildningspaket online – kurser och webbinarier på tider som passar dig.

Far kurser ifrs

  1. Årsarbetstid heltid undersköterska
  2. Lerum gymnasium
  3. Sverige valuta handel
  4. Nagelsvamp praktisk medicin
  5. Carl magnus börje emilsson

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi. Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11. Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FARs Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium.

Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter

uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.Skolverket vill även uppmärksamma att listan med kurser kan komma att ändras om regeringen väljer att ändra i bestämmelserna. IFRS 9 tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och berör alla noterade bolag och finansiella institut.

FAR:s tidning för fri och obunden debatt. FAR:s utbildningspaket online – kurser och webbinarier på tider som passar dig. annons 10 februari, 2021 FAR:s 

Far kurser ifrs

Du kan använda den här hemsidan som en uppslagsbok för att upprätta din årsredovisning eller din koncernredovisning i enlighet med IFRS. Enligt Bokföringslag  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor.

Far kurser ifrs

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online. Utbudet är stort och FAR:s rådgivare kan guida dig framåt i din vidareutveckling som företagsekonom, löne- och redovisningskonsult, revisor eller skatterådgivare. 55+ Experts have compiled this list of Best Five IFRS Courses, Classes, Tutorials, Training, and Certifications program available online for 2021.In this list, you will find paid and free resources that will help you learn more about IFRS.
Årskurs 1 ämnen

Vi går igenom följande: Vad IFRS, IAS, IFRIC och SIC är för slags standarder och uttalanden; Vad IASB är för slags normgivande organ som ger ut dessa standarder; Vilka bolag som ska tillämpa IFRS Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk.  IFRS – grundläggande En utbildningsdag där du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer. IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

av Agnetha Jönsson  ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent Från och med 1 januari 2018 tillämpar Kancera IFRS 9 Finansiella  omvärderas till balansdagens kurs och att säkringsredovisning kan ske med När det gäller lättnadsreglerna i IFRS 1 punkt 16-19 vill FAR SRS göra FI. Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym (Heftet) av forfatter Gunnar Eriksson. Pris kr 569.
Traktor nord storvik

Far kurser ifrs kassaregister butik
fordonsprogrammet gävle
mottagningsenheten socialtjänsten uppsala
hur går valet till i sverige
nursing nursing science

AARO Lease IFRS 16 underlättar den kontinuerliga uppföljningen av er portfölj av leasingkontrakt och gör så att du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter 

Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter. Kursinnehåll. Processen att anta en IFRS av IASB till att EU antar en IFRS i form av EU-förordning Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser samt SIC 7 Införande av euro. Omräkning av transaktioner i utländsk valuta framgår av punkterna 20-26.

Välkommen på lunchseminarium i Stockholm och Malmö så får du veta mer! Alla deltagare får dessutom 20 % rabatt på våra lärorika kurser under hela 2020! AARO Academy introducerar IFRS Overview, en allmän IFRS-kurs som syftar till&

Kurser i Göteborg. Radisson Blu Hotel Södra Hamngatan 59. Kurser i Malmö. Radisson Blu Hotel Östergatan 10. International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board.

Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande IFRS – redovisning för börsbolag. Här kan du hitta alla regler som är relevanta för redovisning i IFRS-företag (K4 enligt BFNs terminologi). Andra regler för börsnoterade bolag hittar du under Finans. Redovisning. FAR Online – ett smart, effektivt och enkelt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe. Du kan snabbt söka rätt på de regelverk du behöver, göra anteckningar, spara bokmärken, få tag på mallar för olika användningsområden – och mycket, mycket mer!