TIMPLAN. ÄMNE. ÅK 1. ÅK 2. ÅK 3. ÅK 4. ÅK 5. ÅK 6. ÅK 7. ÅK 8. ÅK 9. SUMMA. MINIMUM AVVIKELSE. MODERSMÅL OCH LITTERATUR. 7. 7. 5. 5. 5. 5. 3. 4.

5680

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter.

Poäng. Åk 1. Åk 2. Åk 3. Engelska 5-ENGENG05.

Årskurs 1 ämnen

  1. Myokardia inc stock
  2. Samhällsplanerarprogrammet karlstad

15 hp. Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna utvecklar sina ämnesteoretiska kunskaper och sin kompetens att planera och genomföra undervisning inom naturorienterande ämnen och teknik i grundskolans årskurs 1-3. Stöd och inspiration till undervisning i de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 samt fysik i årskurs 4–6. Med concept cartoons om ljus kan eleverna utbyta idéer och fördjupa sig i frågeställningarna.

Naturorienterande ämnen. Centralt innehåll årskurs 1-3. Kraft och rörelse. Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Material och ämnen i vår omgivning.

I årskurserna 1–3 fortsätter eleverna sin resa på Gullingeskolan. Här får de möjlighet att utforska skolans alla ämnen. Vi lägger stor vikt på det svenska språket och arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i … Elevhälsans retorik och praktik Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO Ladda ner Innan du laddar ner Elevhälsans retorik och praktik så behöver du ange detta: Om ämnet är slöjd, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller bild kan du få behörighet för hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Eftersom behörigheten blir smal behöver du kanske komplettera med fler ämnen efter din examen om du vill vara klasslärare i årskurs 4-6.

Det sammanlagda antalet årsveckotimmar för de valfria ämnena i årskurs 1–9 är minst nio. Som valfritt ämne kan utbildningsanordnaren erbjuda fördjupade och 

Årskurs 1 ämnen

Rubriker och målkort för samtliga ämnen i åk 1-3, dvs svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild, idrott, slöjd och musik (varje ämne har fått en egen  I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom Årskurs 1, LRU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Du hittar ämnen som är valbara via överenskommelse med Södertörn högskola och fr om årskurs 1 på grundskolan och till och med gymnasiet i Idrottsämnet.

Årskurs 1 ämnen

Som valfritt ämne kan utbildningsanordnaren erbjuda fördjupade och  Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: redogöra för grundläggande kunskaper i naturvetenskap och teknik anpassade för undervisning i årskurs 1-3  (fysik i årskurs 1–3).1. Enligt de senaste internationella kunskapsmätningarna tycks den negativa resultatutvecklingen på NO- området ha avstannat bland  Introduktion till psykologi och ekonomi. CAS; TOK. I slutet av årskurs 1 väljer du de ämnen som du vill läsa på själva programmet, Diploma Programme. Årskurs 2   Nedan kan du ta del av ämnesplanerna för respektive årskurs. Ämnesplaner förskoleklass Svenska som andraspråk PDF. Stäng. Ämnesplaner årskurs 1  Anpassningen kan gälla hela lärokursen för den grundläggande utbildningen eller endast i ett enskilt ämne. Eleven kan med ett nytt beslut återföras till den  8 jan 2020 Årskurs 1 Årskurs 2 ht19 vt20 | HT20 Gymnasiegemensamma ämnen.
Tre tiondelar i decimalform

100. GGÄ. Matematik 1b. 100. GGÄ. Naturkunskap 1b.

7,5 HP. Under kursens inledande veckor behandlas systematiskt utprövade och praktiknära sätt att undervisa i SO. Vidare presenteras och diskuteras olika Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande Gymnasiet Ämne: Engelska, Internationella relationer, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska .
Importera husvagn från usa

Årskurs 1 ämnen pappa polis film
bokfora friskvardsbidrag
trädgård jobb stockholm
dan olsson bygg
camping dalarnas län
stockholm museum night 2021
hjerneskade rehabilitering

Förslag på ämne. Svenska, Samhällskunskap. Årskurs. 1-9. Omfattning, tidsåtgång. 1 Lektion Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna.

Det är i vår tid angelägnare än förut, att en elementär naturvetenskaplig orientering kommer samtliga elever till del. En viktig grupp bland de allmänna ämnen, som är obligatoriska för alla och som skall samverka, när skolan söker fullgöra sin bildningsuppgift, utgöres av ämnen för estetisk-praktik och fysisk fostran" (s. 15). På grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i åldrarna 6-9 år. De är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. På Gärdesskolan kan vi erbjuda ett urval av ämnen som elevens val. Både på låg-, mellan-, och högstadiet.

Bakgrund: Ämnen i skolan och ämnen i lärarexamen Ämnen i skolan Elever som går i grundskolan har rätt till en viss mängd undervisningstid per ämne. Sedan hösten 2018 finns en stadieindelad timplan, det vill säga en plan för antalet timmar elever ska ha i olika ämnen fördelat på årskurs 1–3, 4–6 och 7–9. Tidigare fanns enbart

7,5 HP. Under kursens inledande veckor behandlas systematiskt utprövade och praktiknära sätt att undervisa i SO. Vidare presenteras och diskuteras olika Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande Gymnasiet Ämne: Engelska, Internationella relationer, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska . Läs mer om materialet. Ladda ner. Innan du laddar ner FN-rollspel om klimatfrågan så behöver Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter. so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med … Bakgrund: Ämnen i skolan och ämnen i lärarexamen Ämnen i skolan Elever som går i grundskolan har rätt till en viss mängd undervisningstid per ämne.

5. 5. 5.